El rànquing de les picades d’insectes

Especialment a l’estiu, la majoria solem evitar o resguardar-nos tant com podem dels insectes que piquen. Repel·lents, mosquiteres, roba per tapar les parts més exposades o llamineres del cos…, són nombrosos els mètodes per intentar mantenir a distància els mosquits, rantells, tàvecs, abelles, vespes, formigues i aranyes que ens envolten.

Però, al món, hi ha una persona que fa just el contrari que tots nosaltres i es deixa picar! L’entomòleg nord-americà Justin Schmidt, gràcies a haver experimentat durant molts anys més de mil picades de tota mena d’insectes, ha pogut classificar el grau d’intensitat de cada picada (de l’1 al 4) i ha mirat de descriure-les, quasi poèticament, a la resta. Dalt de tot del seu peculiar rànquing, dues vespes sense presència a casa nostra i l’abella de la mel.

La seva història, amb un aclaridor i bonic gràfic il·lustratiu, és recollida en aquest article d’Atlas Obscura.