Il·lustradors

Portada del vuitè número: "L'arquitecte"

Portada del setè número: "Els dolents de la pel·lícula"

Portada del cinquè número: "L'arengada"

Portada del sisè número: "Els invents"

Portada del tercer número: "Les lletres"

Portada del quart número: "La bicicleta"

EL CULTURISTA DE
Laura Robles

EL CULTURISTA DE:
Regina Insenser