Il·lustradors

EL CULTURISTA DE: Àlex Omist

EL CULTURISTA DE: Workship

EL CULTURISTA DE: Pep Boatella

EL CULTURISTA DE: Lu Lao

EL CULTURISTA DE: Marc Sardà

EL CULTURISTA DE:
Sergi Pérez

Portada del novè número: "Les faltes d'ortografia"

Portada del desè número: "Els insectes"

Portada del vuitè número: "L'arquitecte"

Portada del setè número: "Els dolents de la pel·lícula"